« Terug naar de blog
Insider

Wat is het verband tussen arbeids-omstandigheden, de werkomgeving en de werkplek? En waarom zijn ze allemaal belangrijk als je de arbeidsomstandigheden wilt verbeteren?

Work-Environment

Het is zo langzamerhand algemeen bekend dat er een direct verband bestaat tussen de arbeidsomstandigheden en de productiviteit van een organisatie. Welke maatregelen worden er genomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en wat is de directe invloed van bepaalde hulpmiddelen op de arbeidsomstandigheden op een kantoor?

Arbeidsomstandigheden

Laten we beginnen met wat dit begrip allemaal omvat. De term arbeidsomstandigheden is een brede beschrijving van de fysieke en psychosociale omstandigheden op de werkplek. Daarbij gaat het over de verhouding van een medewerker tot het management, zijn leidinggevende en zijn collega’s, de fysieke omstandigheden op de afdeling en elke afzonderlijke werkplek en nog veel meer.

Work-EnvironmentLees ook “Improving health and wellbeing in the workplace” (bron: Premises & Facilities Management).

De meeste bedrijven beseffen het belang van goede arbeidsomstandigheden en hebben daarom procedures en processen ontwikkeld waarmee problemen op dit gebied op tijd kunnen worden gesignaleerd en er maatregelen kunnen worden genomen. Als er te weinig aandacht wordt besteed aan goede arbeidsomstandigheden, kunnen inefficiënt gedrag, een lage productiviteit en uiteindelijk meer ziekteverzuim het gevolg zijn. En dat kost een bedrijf elke dag opnieuw veel geld.

Lees ook “Voorkom ziekteverzuim in je bedrijf”.

 

De werkomgeving

Als je naar de arbeidsomstandigheden kijkt, kun je niet om de werkomgeving heen. De werkomgeving is de omgeving waar een medewerker zijn werk doet. Voor een receptionist gaat het dan bijv. om de omgeving rond de balie, voor een verkoopassistent betekent het zijn bureau, zijn stoel en de directe omgeving. Voor een afdelingsleider kan het gaan om het hele kantoor.

Work-placeOngeacht de vorm en de omvang van de werkomgeving moet een bedrijf zich afvragen hoe de omgeving zo goed mogelijk kan worden ingericht om de arbeidsomstandigheden en de productiviteit te optimaliseren.

Als je je werkomgeving of die van je medewerkers onderzoekt, moet je die van de medewerkers op afstand niet vergeten. Daarbij kan het gaan om consulenten of veldwerkers die soms verschillende werkplekken hebben – een thuiskantoor, op locatie bij een klant of nog heel ergens anders. Een bedrijf heeft niet altijd evenveel invloed op deze omstandigheden, maar het is wel verstandig om na te gaan of ze kunnen worden verbeterd.

 

De werkplek

Het laatste element dat ik aan de orde wil stellen in verband met de arbeidsomstandigheden is de werkplek. Dat is de plek zelf waar elke individuele medewerker zijn werk doet. Voor een kantoormedewerker omvat de werkplek alles wat zich op zijn bureau bevindt: de monitor, de verlichting, de telefoon en alle andere apparatuur die bij het werk wordt gebruikt.

Work-StationEen bedrijf kan de randvoorwaarden voor een optimale productie verbeteren door te onderzoeken of de werkplek beter kan worden ingericht. Er zijn vandaag de dag tal van hulpmiddelen op de markt die een grote vernieuwing betekenen qua design en functionaliteit, waarmee een medewerker meer energie overhoudt en dus productiever is.

Lees ook “Hier zijn vijf nuttige tips die je helpen om gezonder en productiever te werken”.

Een bedrijf kan veel doen om de werkplek van zijn medewerkers te verbeteren – ook die van medewerkers op afstand. Waar je medewerkers ook werken, er bestaan vandaag de dag allerlei oplossingen die de omstandigheden op hun werkplek kunnen verbeteren. En als een afdeling of een bedrijf bezig is met plannen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, mogen deze oplossingen daar niet in ontbreken.

Lees ook “Optimaliseer je werkplek – ook als je geen vaste werkplek hebt of op afstand werkt.”

 

Ergonomie

De voordelen van een gecentreerde muis

Ergonomie

Het verband tussen ziekteverzuim en ergonomie

Ergonomie

Hoe een gecentreerde muis je kan helpen ziekteverzuim terug te dringen