« Terug naar de blog
Insider

De Anatomie van de Ergonomie

Building Blocks

U bent uiteraard bekend met het concept ergonomie. U weet dat het iets is waar u rekening mee moet houden op uw werkplek en het liefst ook in uw eigen huis. Maar wat zit er eigenlijk achter de wetenschap van de ergonomie en wanneer en waarom zijn we ons zorgen gaan maken over goede ergonomie?

De Oorsprong van Ergonomie

Ergonomie is een Grieks neologisme, bestaande uit "ergon" wat werk betekent en "nomos" wat wetten betekent. De oorsprong van het woord gaat terug tot 1857, toen het voor het eerst werd gebruikt door de Poolse wetenschapper Wojciech Jastrzębowski. In de breedste zin van het woord heeft ergonomie dus te maken met de inrichting van de werkplek - zowel de fysieke omgeving, zoals stoelen, tafels en schermen, als de mentale omgeving. Disciplines zoals anatomie, fysiologie, sociologie en organisatiekunde maken deel uit van de basis van het concept van de ergonomie.

In het algemeen gaat het bij ergonomie om het optimaal laten samenwerken van mensen en fysieke elementen, omdat we veel fysieke arbeidsinstrumenten nodig hebben en we alleen maar meer en meer instrumenten krijgen. Dit is niet altijd het geval geweest, en het was pas tijdens de industrialisatie, die een hogere productiviteit eiste, dat mensen gingen nadenken over ergonomie. In de jaren vijftig van de vorige eeuw vochten Deense masseuses bijvoorbeeld voor de invoering van de zogenaamde bedrijfsgymnastiek onder werktijd, als onderdeel van de preventie van arbeidsletsels door uitputtende en repetitieve werkprocessen. Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de werkomgeving in Scandinavië echt in beeld. In het begin werd de aandacht gericht op het variëren van de taken in de fabrieken, maar naarmate meer van het werk naar een beeldscherm verschoof, gebeurde dat ook op het gebied van de ergonomie.

Lees meer over het verband tussen werkomgeving, werkruimte en werkplek

 

Een Internationaal Perspectief

Ergonomie betreft zowel de preventie als de behandeling van werkgerelateerde aandoeningen, maar Europese landen verschillen sterk in de nadruk die ze leggen op ergonomie en de hulpmiddelen op de werkplek.

De Scandinavische landen hebben een lange weg afgelegd op het gebied van ergonomie en hebben een lange traditie van aandacht voor preventieve maatregelen. Deze landen hebben zich met name gerealiseerd dat werkgerelateerde letsels moeilijk te behandelen zijn en dat preventie daarom uiterst belangrijk is. Daarom voeren zij jaarlijks evaluaties uit op de werkplek en benoemen zij " veiligheidsadviseurs " onder de werknemers.

 

Terug naar het Heden

"Moderne Ergonomie" is een tak van wetenschap die bestudeert hoe het lichaam functioneert en hoe een werkomgeving kan worden aangepast aan de natuurlijke bewegingen van het menselijk lichaam. Het tegenovergestelde - wanneer het lichaam zich moet aanpassen aan de werkomgeving en het ontwerp ervan - is een verouderde benadering van de ergonomie. De moderne ergonomie ontstond in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw en beïnvloedt tot op de dag van vandaag het ontwerp en de productie van meubels. Vooral kantoormeubels worden gekenmerkt door de toenemende aandacht voor ergonomie in de huidige maatschappij. De snelle ontwikkeling van de technologie heeft ook een grote invloed op de moderne ergonomie, omdat het voor bedrijven gemakkelijker wordt om te voldoen aan de behoeften van de werknemers.

Afhankelijk van de branche kan het concept van ergonomie heel anders worden ingevuld; als u in een kantoor met een computer werkt, wordt meestal de nadruk gelegd op de inrichting van uw kantoorruimte en het kantoormeubilair. Dit geldt ook voor werknemers in de gezondheids- en onderwijssector, die nu overwegend zittend voor een beeldscherm werken. Bij het meer fysieke werk in een fabriek of bij het zwaardere buitenwerk, ligt de focus echter grotendeels op het variëren van de fysieke werkposities, de juiste tiltechnieken en de daarbij behorende hulpmiddelen.

Het maakt niet uit om welke branche het gaat, het resultaat is een gelukkiger en gezondere werknemer, wat leidt tot meer productiviteit en minder kosten voor de gezondheidszorg van het bedrijf.

Mini-Encyclopedie van de Ergonomie:

MSD: Musculoskeletal Disorder (Spier- en botaandoeningen)

RSI: Repetitieve Strain Injury's

Profylactisch ergonomisch werken = preventief ergonomisch werken

EGA = Unilateraal herhaald werk

OHS = Bedrijfsgeneeskundige Dienst

Ergonomie

De voordelen van een gecentreerde muis

Ergonomie

Het verband tussen ziekteverzuim en ergonomie

Ergonomie

Hoe een gecentreerde muis je kan helpen ziekteverzuim terug te dringen